Gula Bandet
Det har alltid varit och kommer alltid att vara viktigt för oss soldater att känna stödet från nära, kära och folket i allmänhet då vi utför en ofta tuff uppgift för att hjälpa någon annan som en pusselbit i den stora bilden.

Köp Gula Bandet av Fredsbaskrarna för att visa ditt stöd och engagemang!

Fredsbaskrarna Sverige, Plusgiro: 197056-5
* Märk insättningen "Gula Bandet"
* Ange "Pins" och antal <- viktigt att skriva "PINS" då Fredsbaskrarna säljer andra produkter också
* Glöm inte namn och adress!
* Pris, 25 kronor styck